Коринфар 20 mg таблетки с удължено действие


Средство за самостоятелна или комбинирана терапия на артериална хипертония. Ретарден нифедипин от групата на 1,4-дихидропиридините. Лишен от нежеланите лекарствени реакции на бързодействащите форми. Подходящ за лечение както при млади пациенти с метаболитни нарушения, така и при пациенти в напреднала възраст и такива с изолирана систолна хипертония. Отличава се с метаболитен неутралитет, протекция на бъбреците, обратно развитие на левокамерната хипертрофия, начален диуретичен ефект, ефект върху атеросклеротичния процес и деменцията, не повлиява белодробната функция.Други продукти от Кардиология