Валсален H 160 mg/12,5 mg & 160 mg/25 mg филмирани таблетки


Валсален H 160mg/12,5 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 160 mg валсартан (valsartan) и 12,5 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).

Валсален H 160mg/25 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 160 mg валсартан (valsartan) и 25 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).

Терапевтични показания

Лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Валсален H фиксирана дозова комбинация е показан при пациенти, чието артериално налягане не се контролира адекватно от монотерапия с валсартан или хидрохлортиазид.Други продукти от Кардиология