Триампур композитум 25 mg/12,5 mg таблетки


Рационална комбинация на салуретик (хидрохлоротиазид) с калий-съхраняващ диуретик (триамтерен). Резултатът е запазена ефективност при ниски дози на лекарствените вещества в комбинацията и редуциране силата на нежеланите лекарствени реакции
- в допълнение към гликозидна терапия при сърдечна недостатъчност.Други продукти от Кардиология