Профол 10 mg/ml инфузионна емулсия


Profol 10 mg/ml emulsion for infusion - 20 ml & 50 ml.
Показания: Профол® е венозен анестетик с кратко действие, подходящ за въвеждане и поддържане на обща анестезия. Лекарственият продукт може да бъде използван за седация на пациенти в интензивно отделение, както и за седация при хирургични и диагностични манипулации.Други продукти от Болнични продукти