Симвастатин Генерикон 20 mg филмирани таблетки


Симвастатин е инхибитор на HMG-CoA редуктазата. Той понижава както нормалните, така и повишените концентрации на LDL-холестерола. В допълнение, симвастатин умерено повишава нивата на HDL-холестерола и понижава нивата на триглицеридите. Симвастатин понижава общата смъртност, понижава риска от фатален и нефатален инфаркт на миокарда, намалява необходимостта от коронарни реваскуларизационни процедури, както и риска от прогресиране на коронарната атеросклероза.Други продукти от Кардиология