Карветренд 6,25 mg & 12,5 mg & 25 mg таблетки


 

Карветренд е уникален мултипрофилен неселективен бета- и алфа-блокер, с вазодилатиращ ефект. Притежава антиоксидантно действие и доказан антиапоптозен ефект. Достоверно намалява смъртността и увеличава преживяемостта при пациенти със стабилизирана систолна сърдечна недостатъчност от (I), II и III функционален клас по NYHA.


Други продукти от Кардиология