15 години Екофарм


 Под мотото "Work Hard Dream Big" мениджъри и служители обединиха усилията си за още по-сериозни постижения

Фармацевтичната компания Еcopharm навърши 15 г. През 2000 г. тя стартира като маркетингова и дистрибуторска структура на големи фирми, докато днес над 90 на сто от продуктите, които предлага, са нейна интелектуална собственост. „Това е изключително важно, защото гарантира дългосрочна перспектива за стабилност и развитие”, твърди управителят и неин основател д-р Петър Велев. Горд е, че ключовите мениджъри са с него от самото начало и обяснява, че това са хора с характер, които всеки ден доказват, че една българска компания може успешно да се състезава с големите гиганти. При усложнените икономически условия, които засягат и фармацевтичния бранш, той се уповава на древната мъдрост, че кризата трябва да бъде разглеждана и като вариант за отваряне на нови възможности. Убеден е, че измислените играчи на прехода и „назначените капиталисти” нямат шанс да оцелеят. „Ние сме устойчиви в криза, защото от самото начало се налага да водим различни битки и го правим успешно”, казва д-р Велев.

Навръх 15-ата си годишнина Ecopharm прави първите си стъпки в дигиталния маркетинг, като за целта участва активно в социалната мрежа за здраве CredoWeb. В платформата компанията изгражда онлайн репутацията си, утвърждава и в интернет своя бранд и бранда на продуктите си, осъществява модерна комуникация с медицински специалисти, аптеки и лечебни заведения.

 Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2019 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2018 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД за обработване на лични данни при организиране на маркетинг мероприятия

Съгласие за работа с лични данни (относно участия в мероприятия)

Оттегляне на съгласие (относно участия в мероприятия)

Списък на категории обработващи лични данни по възлагане от „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Екофарм защитава личните ви данни

Съгласие за работа с лични данни (общо)

Оттегляне на съгласие (общо)

Екофарм на 13-та Олимпиада на бизнес лидерите

Признание за Екофарм