Оттегляне на съгласие (общо)


 

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 Заявявам, че желая да оттегля съгласието, което съм предоставил/а на „Екофарм“ ЕООД, ЕИК 130390055  за обработване на мои лични данни за следните цели:            

 (1) Осъществяване на маркетинг комуникацияпредоставяне на информация за разрешени за употреба лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, козметика и други продукти, предлагани от „Екофарм“ ЕООД на българския пазар.   

Оттеглям съгласието си    Да/Не

             

(2) Маркетинг мероприятия – представяния на продукти, организиране и провеждане на събития,  семинари, обучителни курсове и др.         

Оттеглям съгласието си    Да/Не

             

(3) Отчитане на посещенията при Вас на служители на „Екофарм“ ЕООД в системата за отчитане на служебни ангажименти на служители на дружеството. 

Оттеглям съгласието си    Да/Не

 

Наясно съм, че оттеглянето на съгласието ми не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

Дата: ....../......./2019 г.                                             подпис: ...................

                                                                                                                                                                                                                                           /.........................................................../

                                                                                                       (три имена)

 

 

 

 Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2019 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2018 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД за обработване на лични данни при организиране на маркетинг мероприятия

Съгласие за работа с лични данни (относно участия в мероприятия)

Оттегляне на съгласие (относно участия в мероприятия)

Списък на категории обработващи лични данни по възлагане от „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Екофарм защитава личните ви данни

Съгласие за работа с лични данни (общо)

Екофарм на 13-та Олимпиада на бизнес лидерите

15 години Екофарм

Признание за Екофарм