Екофарм защитава личните ви данни


На 25 май 2018 г. влиза в сила Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) известен и с абревиатурата си на английски език - GDPR. „Екофарм“ ЕООД потвърждава ангажимента си към добросъвестното, прозрачно и законосъобразно обработване на личните данни, които администрира в своето корпоративно и търговско битие.

Желаем да Ви запознаем с подготвените от нас „Съгласие“ и „Информационен документ на Екофарм“ ЕООД, които са насочени към медицинските специалисти, с които си сътрудничим при осъществяване на нашата дейност, като им представяме информация за продуктите от портфолиото си, организираме различни мероприятия и др. Представяме Ви и бланка за „оттегляне на съгласието“, която е насочена към медицински специалисти, които вече са ни предоставили съгласие да обработваме техните лични данни и желаят да го оттеглят. В „Информационен документ“ сме посочили как най-лесно може да стане това. „Информационен документ“ предоставя още и по-подробна информация за „Екофарм“ ЕООД като администратор на лични данни, Вашите права, целите на обработването на лични данни, използването им и др.

Контакт с Екип по защита на личните данни на „Екофарм“ ЕООД: privacyteam@ecopharm.bgОповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2019 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2018 г.

Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД за обработване на лични данни при организиране на маркетинг мероприятия

Съгласие за работа с лични данни (относно участия в мероприятия)

Оттегляне на съгласие (относно участия в мероприятия)

Списък на категории обработващи лични данни по възлагане от „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Съгласие за работа с лични данни (общо)

Оттегляне на съгласие (общо)

Екофарм на 13-та Олимпиада на бизнес лидерите

15 години Екофарм

Признание за Екофарм