За нас

Екофарм ЕООД е сред водещите фармацевтични компании в България. Дружеството извършва дейности, свързани с маркетинг и дистрибуция на широка гама оригинални и генерични лекарства на утвърдени световни компании. Екофарм има опит и във фармацевтичното производство. Компанията е основана през 2000 г. като приемник на немската фирма ASTA Medica.
Собствените продуктови марки на Екофарм са добре познати и приети на българския пазар, благодарение на съчетанието от безкомпромисно качество, висока ефективност, иновативност и достъпност.


Екофарм притежава:
• Разрешение за производство и внос на лекарствени продукти;
• Разрешение за сертифициране на стерилни и нестерилни лекарствени продукти, съхранение и разпространение;
• Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти, медицински изделия, храни и козметични продукти;
• Лиценз за дейности с наркотични вещества за медицински цели;
• Сертификат за Добра производствена практика;
• Сертификат за съответствие със стандарта ISO 9001 – 2015.


Всяка конкретна дейност на компанията се основава на стандартни оперативни процедури, изготвени според изискванията на законодателството в областта на фармацевтичния бизнес и на стандартите за качество и ефективност.
GE pharmaceuticals е съвместна инвестиция на австрийската генерична компания Genericon и Екофарм за съвременно и високотехнологично фармацевтично производство. Заводът на GE pharmaceuticals е разположен в Ботевград. Той спечели приза „Производствена сграда на годината“ през 2006г.
В Екофарм работят висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит, обединили усилията си за изграждане на модерен бизнес, обвързан с идеята за подобряване на здравето и качеството на живот. Прилагането на високи етични стандарти, непрекъснатото подобряване на ефективността на процесите и стриктното спазване на националното и европейското законодателство са водещи корпоративни принципи и елементи от обществената отговорност на Екофарм.
Управител на Екофарм е д-р Петър Велев.