Olainfarm JSC

http://www.olainfarm.lv

АД “Олайнфарм” (Joint Stock Company „Olainfarm”) е една от най-големите балтийски компании с повече от тридесет годишен опит в производството на лекарствени средства, активни вещества и химични вещества. 

Компанията е създадена през 1972 г. като държавно предприятие "Olaine Chemical-pharmaceutical Plant". Основното предназначение на предприятието е да снабдява местата за производство на лекарствени продукти в страните от бившия СССР с лекарствени вещества и интермедиати.

Понастоящем АД “Олайнфарм” е една от водещите компании във фармацевтичния сектор на Латвия и Прибалтийския район, за която работят приблизително 900 висококвалифицирани специалисти. Компанията е сертифицирана съгласно европейските изисквания за Добра производствена практика, стандартите на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) в САЩ и Системите за управление на околната среда ISO 14001:2004.Партньори