Heaton Group a.s.

http://www.heaton.cz/en/

Компанията е основана през 2000 г. С новия собственик през 2002 г. компанията започва да се ориентира към фармацията и свързаните с нея услуги.

Основната компания Heaton Груп a.s. притежава 100%  от всички създадени дъщерни дружества. В това време компаниите, принадлежащи към група Heaton притежават разрешения за търговия на 20 молекули, които са или ще бъдат на пазара на собствена териториа, особено в Чехия и Словакия. Групата Heaton продължава с експанзивната си политика с ориентация към нови територии, главно в Югоизточна Европа.Партньори