Torrent Pharma

www.torrentpharma.com

 Torrent Pharma, водещата компания на Torrent Group, се класира сред най-добрите фармацевтични компании от Индия. Тя е доминираща компания в терапевтичните области на сърдечно-съдови (CС) и централната нервна система (ЦНС)  , постигнала е и значително присъствие по отношение на стомашно-чревния тракт, диабетология, в сегментите :противозаразни и управление на болка.
Torrent Pharma има силно международно присъствие, разпростирайки се  в над 40 страни с над 1200 регистрации на продукти. Тя е изцяло притежава дъщерни дружества в САЩ, Великобритания, Германия, Бразилия, Русия, Мексико, Филипините и други големи пазари. Тези изцяло притежавани дъщерни дружества стремглаво насочват навлизанетона компанията на няколко нови урегулирани и полурегулирани международни пазари.Партньори