Laboratório Medinfar

http://www.medinfar.pt/eng/

  

Основана през1970 г.,Laboratório Medinfar е португалска фармацевтична компания със седалище Лисабон. След като първоначално се фокусира върху производството и търговията на лекарства по лекарско предписание в широк кръг от области, Laboratório Medinfar в момента е част от Medinfar груп и се фокусира върху дистрибуция, маркетинг и продажби на лекарства с рецепта,в области с основно значение като Белодробна и респираторната медицина, кардиология, диабет, дерматология и други.
В допълнение към собствените  си марки, LaboratórioMedinfar произвежда и предлага лицензирани продукти в партньорство съвместно с едни от най-големите фармацевтични компании в света.Партньори