Baxter Oncology GmbH

http://www.baxter-oncology.com

На 30.10.2001 американската компания Baxter International Inc. закупува ASTA Medica Oncology GmbH & Co. KG, приемник на Degussa, Dusseldorf. ASTA Medica Oncology, предшественик на Baxter Oncology, разработва, произвежда и продава онкологични лекарствени продукти в повече от 100 страни по света. Компанията има съществено влияние на пазарите в Европа, Северна и Латинска Америка.

Продуктите на Baxter вече са придобили съществено значение при терапията и поддържащото лечение на пациенти с туморни заболявания. Актуалното портфолио на компанията се състои от няколко химиотерапевтични продукта, както и от системи за овладяване на болката и парентерално хранене.

Основните приоритети в дейността на Baxter Oncology са:
- Разработване на нови лекарствени продукти
- Близко сътрудничество с лекари, фармацевти, асоциации и други длъжностни лица с обединяващата цел подобряване лечението на пациенти с ракови заболявания.
- Компетентна животоподдържаща терапия
- Международно сътрудничествоПартньори