TEVA PHARMACEUTICAL

Тева Фармасютикъл Индъстрийз Лимитид е световноизвестна фармацевтична компания, специализирана в разработване, производство и продажбата на генерични и оригинални лекарствени продукти, както и на активни вещества. Тева Фармасютикъл е сред петнадесетте най-големи фармацевтични компании и в същото време световен лидер сред генеричните фирми.

 

В края на 2008 г. най-големият производител в света на генерични лекарства Тева Фармасютикъл придобива конкурента си Barr Pharmaceuticals и става собственик и на нейните подразделения -  Pliva и AWD.pharma.

 Партньори