Besins Healthcare

http://www.besins-healthcare.com

Besins Healthcare е фармацевтична компания, специализирана в разработване и разпространение на иновативни лекарства и хранителни добавки. Кампанията се е утвърдила като фирма с богат опит в областта на гинекологията през последните 30 години и е един от лидерите по отношение хормоналната терапия на жени и мъже. 

Besins Healthcare има собствени заводи, специализирани в производството на иноватични продукти в областта на гинекологията, репродуктивното здраве и акушерството, мъжкото здраве и хранителните добавки. 

Продуктите им се разпространени в повече от 90 държави чрез дистрибуторска мрежа от дъщерни фирми и на локални бизнес партньори. Партньори