Inogynol

Нова обогатена формула за ефективно лечение на поликистозни яйчници, метаболитен синдром и профилактика на гестационен диабет
Нормализира нивата на кръвната захар по време на бременност


 

 

 

Специфичното действие на D-Chiro-Inositol и  Myo-Inositol в състава на Inogynol се изразява  в редуциране на инсулиновата резистентност и предотвратяване на оксидативния стрес. Ефектът допълнително се подсилва  от добавянето на REVIFAST и VITAMIN D    При лечението на СПКЯ е абсолютно необходимо приложението и на двата стереоизомера на Инозитол: D-Chiro-Inositol и  Myo-Inositol. При пациенти с СПКЯ и Диабет тип 2 се наблюдава дефицит на ензима епимераза, който води до промяна в съотношението на тези два стереоизомера, вследствие на което се влошава състоянието при СПКЯ и Диабет тип 2. D-Chiro-Inositol: Вторичен пратеник на трансдукцията на инсулиновия сигнал: води до редуциране на инсулиновата резистентност чрез регулация на глюкозния метаболизъм. Притежава и антирадикална активност Myo-Inositol: важна съставка на фоликулярната микросреда. Регулира калциевия метаболизъм и подпомага подобряването качеството на ооцитите.
Съотношението между MI/ DCI колерира директно с инсулиновата резистентност Приложението само на един от двата стереоизомера не води до адекватно лечение
- Спомага за преодоляване на дефицита на инозитол, фолиева киселина, витамин Д, необходими за подобряване на функцията на яйчниците и метаболизма на захарите и мазнините - Спомага за по-добър отговор при контролирана хиперстимулация на яйчниците - Подобрява метаболитните отклонения - Възстановява нормалната цикличност на менструациите - Възстановява спонтанната овулация - Подобрява фоликулярната течност - Намалява хиперандрогенизма - Подобрява качеството на овоцитите и намалява риска от  хиперстимулационен синдром при асистираните репродуктивни технологии - Ефективност на D-Chiro-Inositol и отчасти на Myo-Inositol при резистентност към фолиева киселина – предпазване от дефекти на невралната тръба
Показания - СПКЯ - Състояния на инсулинова резистентност - Предиабетни състояния - Захарен диабет тип 2 - Гестационен захарен диабет и наличие на повишен риск от развитие на такъв - Пациенти с метаболитни синдроми - Контролирана овариална хиперстимулация (КОХ) при ин витро оплождане При жени със СПКЯ лечението н Inogynol подобрява метаболитните отклонения и възстановява нормалните нива на серумния инсулин, намалява хипергликемията, възстановява нормалната цикличност на менструациите, както и възстановява спонтанната овулация. Приложението на Inogynol води до намаление на хиперандрогенизма – клиничен и биохимичен, подобряване качеството на овоцитите и намалява риска от хиперстимулационен синдром при асистираните репродуктивни технологии
Дозировка:
Inogynol се приема по всяко време на деня. Дозировката е 1 таблетка дневно. При преценка на лекуващия лекар дозата може да бъде коригирана на 2 таблетки дневно Минимален период на прилагане на Inogynol – 6 месеца

 

 

 


Свързани материали

Други продукти от АГ