Амлодипин Екофарм

АМЛОДИПИН ЕКОФАРМ 5 mg таблетки

  • Всяка таблетка съдържа 6,935 mg амлодипинов безилат (amlodipine besilate), еквивалентен на 5 mg амлодипин (amlodipine).
  • Бели до почти бели кръгли двойноизпъкнали необвити таблетки с релефно изображение „Е 21“ от едната страна и делителна черта от другата.
  • Таблетката може да бъде разделена на две равни половини.


Терапевтични показания

  • Хипертония
  • Хронична стабилна стенокардия
  • Вазоспастична стенокардия (ангина на Prinzmetal)

 Дозировка и начин на приложение

 Дозировка

 Възрастни

Обичайната начална доза при хипертония и при стенокардия е 5 mg Амлодипин Екофарм еднократно дневно, като може да се увеличи до максимална доза от 10 mg според терапевтичното повлияване на пациента.

 При пациенти с хипертония Амлодипин Екофарм се използва в комбинация с тиазиден диуретик, алфа-блокер, бета-блокер или инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим. При стенокардия Амлодипин Екофарм може да се използва като монотерапия или в комбинация с други антистенокардни лекарствени продукти при пациенти със стенокардия, която не се повлиява от нитрати и/или съответни дози бета-блокери.

Не се налага корекция на дозата на Амлодипин Екофарм при едновременно приложение с тиазидни диуретици, бета-блокери и инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим.


Свързани материали
Листовка за пациента

Други продукти от Кардиология