Холоксан 2g прах за инфузионен разтвор


Прах за инжекционен разтвор, съдържащ цитостатика ифосфамид. При моно- или комбинирана терапия на тумори на тестисите, яйчниците, рак на шийката на матката, рак на гърдата, белодробен карцином, мекотъканни саркоми, рак на панкреаса, злокачествен лимфом.Други продукти от Онкология